Integritetspolicy

MobiTime är en plattform som gör det enkelt för dig som resenär att hitta information om kollektivtrafik såsom tidtabeller, resesökning, hållplatsvyer, köp av biljett och resebokning etc. I denna app behandlar respektive Regional Kollektivtrafikmyndighet (RKM) dina personuppgifter på ett säkert och lagenligt sätt, så att du som kund kan känna dig trygg. Infospread Euro AB personuppgiftsbiträde till respektive Regional Kollektivtrafikmyndighet och teknisk leverantör av appen. När appen används på ett sätt som kan innebära att personuppgifter skapas kommer den att kräva att du godkänner respektive regions personuppgiftspolicy.

Personuppgifter behandlas som stöd till följande funktioner i appen:

Personuppgifter insamlade i appen används också till att:

Personuppgifterna används ej för automatiserat beslutsfattande.

Följande personuppgifter kan behandlas i appen: e-postadress, telefonnummer, sök-, köp- och resehistorik, för- och efternamn, betalningsinformation och bokningsinformation.

Dina personuppgifter används av RKM, som är personuppgiftsansvarig, och RKM:s personuppgiftsbiträden. Infospread Euro AB är personuppgiftsbiträde till RKM och teknisk leverantör av appen och hanterar de personuppgifter som behövs för att upprätthålla tjänsten. RKM vidarebefordrar aldrig personuppgifter till tredje part i annat fall än då det krävs för upprätthållande av funktioner eller tjänster i appen. Exempel då överföring av personuppgifter till tredje part måste ske är köp av mobilbiljett. Här överförs personuppgifter till RKM:s betalleverantörer som sedan hanterar personuppgifterna för att genomföra köpet.

Personuppgifter kopplade till biljetter samt personuppgifter för att hantera eventuella reklamationer och genomföra felsökning sparas upp till 90 dagar. Personuppgifter för att upprätthålla funktioner i betalsätt och användarkonto sparas i 18 månader efter senaste användning av appen. Efter dessa tidsperioder raderas uppgifterna automatiskt. Detta gäller om inte tvingande lagstiftning kräver fortsatt lagring.

Denna integritetspolicy gäller fr.om. 2018-05-01